Københavnerbarometeret 2013

Skole | 28. august 2013
Ingen kommentarer

Eleverne i de københavnske folkeskoler er generelt glade for at gå i skole, og mobningen i skolerne svinder ind. Det er to af hovedkonklusionerne i Københavnerbarometeret 2013

Resultaterne i barometeret viser, at det er de små elever, der er mest glade for deres skolegang Dog svarer otte ud af ti elever positivt på, hvad de synes om at gå i skole. Det er et resultat, der har ligget stabilt hen over de seneste tre år, men trods den store overordnede glæde ved skolegangen, så løfter barometeret en pegefinger i forhold til de syv procent, der svarer, at de synes dårligt om at gå i skole, og påpeger, at der er grund til at være meget opmærksom på denne gruppe.

Mobning skrumper

Et andet positivt resultater, at mobning ifølge barometeret svinder ind. Det drejer sig kun om et fald på et procentpoint fra 2012 til 2013, men ser man på det længere perspektiv, er andelen af elever, der svarer, at de er blevet mobbet inden for de seneste to måneder faldet fra 15,6 procent i 2008 til 9,2 procent i år.

Barometerets udfordringer

Blandt de udfordringer, Københavnerbarometeret kaster lys over, er, at gruppen af unge, der er inaktive, er vokset siden sidste år, og mængden af meget aktive elever også er faldet.

I forhold til de tosprogede elever giver barometeret også grund til øget opmærksomhed, for selvom de tosprogede elever i højere grad end de etsprogede svarer, at de kan se meningen med undervisningen, så har de tosprogede flere konkrete trivselsproblemer. De oplever også stemningen i klassen, lærernes retfærdighed og konflikternes udfald mindre positivt end de etsprogede, og specielt de tosprogede drenge oplever ikke, at lærerne lytter til dem, og at der bliver lagt mærke til dem, når de har gjort sig umage i klassen.

Du kan læse hele Københavnerbarometeret her  

Fakta om Københavnerbarometeret

- Københavnerbarometeret blev i år gennemført for sjette år i træk.

- Barometeret bygger på svar fra 13.134 elever fra 4. til om med 9. klasse.

- Københavnerbarometeret sætter fokus på elevernes trivsel, skoleglæde, medbestemmelse, sundhed mm.